Privacyverklaring

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Sterrin’s Wild World met jouw persoonsgegevens omgaat en wat jouw rechten zijn. Sterrin’s Wild World is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wil je contact met de technisch beheerder(s) opnemen, dan kan dat per e-mail via info@sterrinswildworld.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Sterrin’s Wild World verwerkt alleen persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens verwerken wij nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven bij het verzenden van een contactformulier. Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend met het doel om communicatie tussen jou en Sterrin’s Wild World tot stand te brengen.
Daarnaast kan het zo zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn. Sterrin’s Wild World verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer deze door jou zelf openbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail.

Verplichte of noodzakelijke vertrekking van persoonsgegevens
Je ben niet wettelijk of contractueel verplicht om Sterrin’s Wild World jouw persoonsgegevens te verstrekken. Ook is het verstrekken van persoonsgegevens geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Wil je echter contact met ons opnemen, dan hebben wij wel een aantal gegevens van je nodig. Verstrek je deze gegevens niet, dan kan er geen communicatie tot stand komen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sterrin’s Wild World neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Bewaartermijn
Sterrin’s Wild World bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden binnen vier weken verwijderd vanaf het moment dat je kenbaar hebt gemaakt deze verwijderd te willen hebben. Een dergelijk verzoek kan per e-mail kenbaar worden gemaakt via info@sterrinswildworld.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Sterrin’s Wild World maakt gebruik van externe serverruimte, wat betekent dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de hostingprovider. Daarnaast zullen wij jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sterrin’s Wild World verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies
Sterrin’s Wild World gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Analytische cookies
Er worden door derden (Google) cookies geplaatst om statistische data (waaronder bezoekersaantallen, populaire pagina’s, type apparaat en browser) te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring te monitoren en te verbeteren. Persoonsgegevens voor deze dataverzameling worden geanonimiseerd door een gedeelte van het IP-adres te maskeren. Dit resulteert erin dat de gegevens die verstuurd worden niet naar jou herleidbaar zijn, waardoor het niet langer persoonsgegevens zijn. Tevens worden deze gegevens enkel via een beveiligde verbinding verstuurd. Bezoekers worden dus niet gevolgd in hun bezoeken.

Overige cookies van derden
Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van functionaliteiten en de uiteindelijk inhoud van Sterrin’s Wild World , kunnen andere cookies van derden worden geplaatst. Hierbij valt te denken aan de cookies vanuit YouTube welke geplaatst worden wanneer een video geëmbed wordt in een bericht.

Afmelden en/of verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/sit … -ik-ermee/

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sterrin’s Wild World en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sterrinswildworld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om het verzoek te sturen vanaf het e-mailadres waarmee het betreffende contactformulier mee verstuurd is. Indien dit niet gebeurt, kunnen we niet met zekerheid vaststellen of het verzoek legitiem is en kunnen we daarom geen verdere informatie verstrekken.

Beveiliging
Sterrin’s Wild World neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, je een mogelijk data-lek hebt gevonden of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met de beheerder via info@sterrinswildworld.nl